Konkursi „Uhkusega siin!“ privaatsuseeskirjad

Need privaatsuseeskirjad on välja töötatud selleks, et konkurss teavet selle kohta, kuidas töödeldakse konkursil „Uhkusega siin!” (edaspidi konkurss) osalejate ja fotodel kujutatud isikute andmeid.

 

Vastutav andmetöötleja

Vastutav andmetöötleja on Luminor Bank AS, kelle nimel tegutseb Läti Vabariigis Luminor Bank AS-i Läti filiaal, mille registreeritud asukoht on aadressil Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Harju maakond. Kontaktteave: info@luminor.ee.

 

Isikuandmete kategooriad

Konkursi raames töötleb Luminor Bank AS järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 • konkursil osalemiseks esitatud fotodel olevate isikute pildid;

 • Instagrami konto kasutajateave;

 • konkursi võitja ees- ja perekonnanimi ning arvelduskonto number.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Luminor Bank AS töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • konkursi korraldamine ja läbiviimine vastavalt konkursi eeskirjadele, sealhulgas konkursil osalejate poolt konkursile esitatud fotode avaldamine veebisaidil www.uhkusegasiin.ee;

 • konkursil osalejate isikute kindlakstegemine;

 • konkursi võitja määramine ja autasustamine; konkursi tulemuste avaldamien;

 • konkursi reklaamimise edendamiseks ja konkursil osalemiseks esitatud fotode lisamiseks Luminor Bank AS-i reklaammaterjalidesse.

 

Isikuandmete töötlemise alus

Luminor Bank AS töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • nõusolek: konkursil osalejate foto ja Instagrami profiili kasutajateabe kasutamiseks konkursi korraldamiseks, võitja väljaselgitamiseks ja autasustamiseks, samuti konkursil esitatud fotode lisamiseks Luminor Bank AS-i reklaammaterjalidesse;

 • õigustatud huvi: teabe säilitamiseks konkursil osalejate kaebuste uurimiseks ja tõendite esitamiseks;

 • juriidiline vastutus: konkursi võitjale väljamakstud rahalise auhinna õigustamiseks.

 

Võimalikud andmete saajad

Luminor Bank AS võib esitada konkursil osalejate isikuandmeid järgmistele isikuandmete saajatele:

 • Luminor Bank AS-i koostööpartner Inspired SIA, registreerimisnumber 40003717452, eesmärgiga hallata veebilehte www.uhkusegasiin.ee.

 

Töötlejate (kolmandate osapoolte) teostatavad isikuandmete töötlemistegevusi reguleerib alati privaatsuse ja andmete töötlemise leping. Sellistel juhtudel töötlevad need kolmandad isikud isikuandmeid vastavalt Luminor Bank AS-i juhistele ja ainult sellises ulatuses, nagu Luminor Bank AS ise lubab.Luminor Bank AS ei plaani edastada isikuandmeid mingitesse kolmandatesse riikidesse. Kui konkursi läbiviimiseks on vajalik isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopat (nt kui lepinguline isikuandmete töötleja asub väljaspool Euroopat), saadetakse andmed viisil, mis tagab vastavad kaitsemeetmed, nagu on nõutud isikuandmete kaitse üldmääruses.

 

Andmetöötluse kestus

Luminor Bank AS töötleb järgmisi isikuandmeid:

 • konkursil osalejate esitatud fotodel olevate isikute pildid ja konkursil osalejate Instagrami profiiliteave – kuni 31. detsembrini 2020;

 • teave konkursi tulemuste, võitja ja konkursi võitjale makstud rahalise auhinna kohta – vähemalt 5 aastat.

 

Teie õigused

 

Konkursil osalejal on õigus konkursi raames tutvuda tema isikuandmete töötlemist puudutava teabega, nõuda ebatäpsete andmete parandamist, samuti nende saamist ja edastamist teisele vastutavale töötlejale. Mis tahes sellised päringud tuleb edastada kirjalikult järgmisel e-posti aadressil: info@luminor.ee.

Konkursil osalejal on õigus tühistada oma nõusolek enda isikuandmete (foto ja Instagrami konto kasutajaandmete) töötlemiseks ning taotleda oma isikuandmete kustutamist, teatades sellest Luminor Bank AS-i e-posti teel aadressil info@luminor.ee. Nõusoleku tühistamisel kustutab Luminor Bank AS osaleja foto veebisaidilt www.uhkusegasiin.ee, eemaldades seega isiku konkursil osalejate seast. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta siiski nõusoleku alusel enne selle tühistamist läbi viidud andmetöötluse seaduslikkust.

 

Nõusoleku tühistamise õigust ei kohaldata konkursi võitja isikuandmete töötlemisel, mida Luminor Bank AS kasutab auhinna väljamaksmiseks (sealhulgas nimi, perekonnanimi, arvelduskonto number).

 

Konkursil osalejal on õigus esitada kaebus Luminor Bank AS-i poolse isikuandmete töötlemise kohta riiklikule andmekaitse inspektsioonile.

 

Küsimustele, mis on seotud konkursi korraldaja poolsele isikuandmete töötlemisele, saab vastata ka konkursi korraldaja andmekaitsespetsialist, kelle e-posti aadress on info@luminor.ee.

 

 

Teiste isikute õigused

Konkursil osalemiseks esitatud fotol nähtud isikutel (või nende esindajatel) on õigus nõuda, et Luminor Bank AS lõpetaks nende isikuandmete (fotode) töötlemise ja kustutaks foto veebisaidilt www.uhkusegasiin.ee, saates vastava taotluse konkursi korraldaja e-posti aadressile info@luminor.ee.